ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Patří Malí hudebníci do ZUŠ? Respektive, jsou její součástí?

Nikoliv, Malí hudebníci jsou kurzy soukromého sektoru, protože děti do 6 -ti let nemohou nastoupit ke studiu v ZUŠ.

2. Pozná lektor u dítěte hudební nadání po jeho první návštěvě?-již v takto raném věku?

Každý člověk má dáno do vínku hudební nadání, talent, schopnosti. V případě, že je bude rozvíjet již v raném věku, mnohem dříve se se u něj dají tyto vlastnosti/schopnosti vypozorovat a následně cíleně rozvíjet.

Nelze tedy přesně odhadnout vlohy jedince po jeho prvním setkání s hudbou a uměním. K celkovému úsudku je zapotřebí delší časový úsek a potřeba věnovat se danému jedinci. A ani potom nelze o někom s jistotou říci, že talent neexistuje. Uvnitř každého člověka je určitá část, která je bezpochyby hudbě nakloněna. To, do jaké míry s ní bude nakládáno, závisí jenom a pouze na člověku samotném. U dítěte v 1. řadě je důležitá názornost poskytovaná rodiči, nebo která z rodiny jako takové vychází.

3. Kdy a kde se kurzy konají?

Kurzy probíhají v tanečním sále a v malém sále v Základní umělecké škole dle rozvrhu, každý pedagog má hodiny v jiné časy i dny. 

4. Kolik musí být dítěti, aby mohlo navštěvovat Vaše kurzy? 

Kurzy mohou navštěvovat děti již od 1 roku do 6 let (dítě by mělo navštěvovat MŠ, tudíž i v 7 letech, v případě odkladu školní docházky, může kurzy navštěvovat) 
Děti od 1 roku do 3 let navštěvují kurzy za doprovodu rodičů především v dopoledních hodinách. 
Děti od 3 do 6 let navštěvují kurzy za doprovodu rodičů (Hravé zpívání s Ladou), a nebo již samostatně bez doprovodu rodičů především v odpoledních hodinách (tyto hodiny nabízí pouze kurzy zpívání u Anny)

Stránky hrají pod taktovkou Malých hudebníků 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky